สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยปลัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล ได้เชิญคณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล มาโครงการประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา