ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา