คณะกรรมการกองทุนเด็กกำพร้า

    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา คณะกรรมการกองทุนเด็กกำพร้า ทต.บูเก๊ะตา ร่วมจัดกิจกรรมวัดชุดรายอ เพื่อมอบให้เด็กกำพร้าในเขต เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา โดยมีกิจกรรมการบรรยายธรรม จากบาบอ นาซรี ปอเนาะริยาสดิศอลีฮีน บ้านเจ๊ะเด็ง กิจกรรมวัดเสื้อรายอ ผ้าคลุม กอปีเยาะ และรองเท้า โดยมีเด็กกำพร้าที่เป็นเป้าหมายจำนวน 57 คน และนายกฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอมใจ เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณในความเมตาของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันโอบอุ้มเด็กกำพร้า เพื่อให้เด็กๆมีเป้าหมายและอนาคตที่สดใสเหมือนเด็กคนอื่นๆและขอบคุณผู้สนับสนุน ที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ประกอบด้วย 1.ร้านบ้านแว้งกาแฟสด มอบอาหารว่างพิซซ่าแป้งหนานุ่มให้กับเด็กๆ 2. ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตามอบผลไม้( องุ่น,ส้ม )3.รองปลัด ทต. / เลขานุการนายกฯ / ผอ.กองช่าง มอบไอศกรีมรสมะพร้าวหวานอร่อย 4. กลุ่มยังยิ้ม ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายโดยมีภาพสวยๆ ของกิจกรรมเด็กพร้าที่ผ่านๆมา และได้มอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุน  5. S&M transports (มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุน)  6. และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบอาหารอร่อยๆ และอื่นๆ
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา