คณะกรรมการประเมินกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

วันนี้ เวลา 11.00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา และ น.ส.วันวิสาข์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ, ว่าที่ ร.ต.มูฮาเดร์ นิทัศน์นวเดชากุล ครูฝึกประจำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส ผู้แทน ปภ.จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา และคณะกรรมการประเมินกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับศูนย์ปภ. เขต 12 สงขลา ที่มาประเมินด้านการปฏิบัติ ณ สถานที่จริง ณ หอประชุมเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา โดยเทศบาลตําบลบูเก๊ะตาเป็นเทศบาลตำบลที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ เทศบาลตําบลกำแพง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และ เทศบาลตําบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ร่วมรับการประเมินในระดับเขตในครั้งนี้เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส ที่คอยให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรและข้อมูลวิชาการที่ส่งผลให้ เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา มีความพร้อมในการรับประเมินยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินที่มาทำหน้าที่ประเมินพร้อมกับมีคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่สามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น#Buketa_Together_Wecan

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา