ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเพื่อพี่น้องของพวกเรา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา