การเเจ้งเปลี่ยนเเปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประปี พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา