ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม)

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา