รับโอนพนักงานเทศบาลหรทอพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา