เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา