ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา