รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา