ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา