แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลบูเก๊ะตาเรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา