ยินดีต้อนรับสู่ปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

ยินดีต้อนรับสู่ปีฮิจเราะห์ศักราช 1443
ประกาศจากจุฬาราชมนตรี
.
วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1443
ตรงกับวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา