รณรงค์ประหยัดพลังงานช่วยชาติ

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาเชิญชวน รณรงค์ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา