ประกาศผู้ชนะเสนอราคากลาง ประจำปี 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด หมู่ที่ 2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะใบเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ  คสล.ตามแนวถนนกำปงสูกา หมู่ที่ 3 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะใบเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา(สวนกูแบบอยอ)

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงสการก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดถนนสูงาดูซง

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา