สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่  25 พ.ค. 2560  นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้มอบเครื่องอุปโภค ให้แก่ มัสยิดและสุเหร่า ในเขตพื้นที่ โดยอีหม่ามและตัวแทนประจำมัสยิดเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการละศีลอดร่วมกัน เนื่องในเดือนรอมฎอน  ฮ.ศ.1438

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

1-10 พฤษภาคม  2560 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปี 2560 โดยมีชุมชนเทศบาล 8 ชุมชน เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้แทนชุมชน ร่วมทำพิธีละหมาดฮายัต จากนั้น นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำคณะทำกิจกรรมพัฒนา ฯ ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กร 

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้แทนชุมชน ร่วมทำพิธีละหมาดฮายัต จากนั้น นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำคณะทำกิจกรรมพัฒนา ฯ ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กร