โครงสร้างองค์กร

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

เขียนโดย sah
หมวด:

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำนักงานเทศบาล ชนิดผนังทึบ ขนาดความยาว ๑๒๖ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจ๊ะเด็ง หมูที่ ๔ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง