ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา   นายอดุลย์  อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

วันที่  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑)

เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด, สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ,กองร้อย ปชด.ที่ ๑ , กองร้อยทหารพรานที่ ๑๑๐๕ ,กองร้อย ตชด.ที่ ๔๔๖ , รพ.สต.โละจูด , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,  ผู้นำศาสนา,  ผู้นำชุมชน ตำบลโละจูด, และประชาชนในตำบลโละจูด รวมพล พัฒนาพื้นที่แนวชายแดน ริมแม่น้ำสุไหงโก – ลก