สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

โครงการจัดทำแผนชุมชน โดยเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ณ ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

 

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดการอบรมตาดีกาเพื่อให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนา

 

 

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงูผู้สูงอายุ