Home

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้แทนชุมชน ร่วมทำพิธีละหมาดฮายัต จากนั้น นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำคณะทำกิจกรรมพัฒนา ฯ ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กร 

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้แทนชุมชน ร่วมทำพิธีละหมาดฮายัต จากนั้น นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำคณะทำกิจกรรมพัฒนา ฯ ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กร 

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

22 – 23  มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นบูเก๊ะตาประจำปี 2560  มีขบวนพาเหรดจากชุมชนเทศบาล 8 ชุมชน  เปิดโครงการ โดยผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี (ดร.พิสุทธิ์  บินลาเต๊ะ) นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของหน่วยงานในพื้นที่ และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา