ประกาศตรวจรับงานจ้าง ประจำปี 2561

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดถนนสูงาดูสง ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรือง ประกาศแจ้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กำปงสูกา หมู่ที่2,3 ตำบลโละจูด อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรือง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกำปงสูกา หมู่ที่ 2,3 ตำบลโละจูด