สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยปลัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล ได้เชิญคณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล มาโครงการประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  โดยมีนายอับดุลรอสะ  สะมะแอ รองนายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานเปิดงานฯ ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัด พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้าง และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เข้าร่วมกิจกรรม มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกใหม่ กิจกรรมรับซื้อ - ซื้อขายขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้กลับคืนชุมชน

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา