งานผู้สูงอายุ

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงูผู้สูงอายุ