งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอำเภอแว้ง ประจำปี 2561

วันที่  1  สิงหาคม 2561  นายฮำแดร์  อามัด  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พี่น้องชาว เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ร่วมงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอำเภอแว้ง ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น กลองบานอ กรือโต๊ะ ตารีอีนา ฯลฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคีในชุมชนของชาวอำเภอแว้งอีกด้วย