ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมต่อเติมอาคาร สำนักงานบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการการถนนคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก กำปงสูกา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนกำปงสูกา ม.3  

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด ม.3

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งคลองโละจูด ม.3 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส