รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2559 

 ประกาศเทสบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559

 ประกาศเทสบาลตำบลบูเกีะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558