เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

     เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด, สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ,กองร้อย ปชด.ที่ ๑ , กองร้อยทหารพรานที่ ๑๑๐๕ ,กองร้อย ตชด.ที่ ๔๔๖ , รพ.สต.โละจูด , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,  ผู้นำศาสนา,  ผู้นำชุมชน ตำบลโละจูด, และประชาชนในตำบลโละจูด รวมพล พัฒนาพื้นที่แนวชายแดน ริมแม่น้ำสุไหงโก – ลก

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา