การสมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดี พ.ศ.2566

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ให้การต้อนรับ นายอิสมะแอ ยูนุห์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาวนรุณทิพย์ สนิทปากอ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุไหงโกลก แทรก ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสุชาดา พันธุ์นรา นายก ทม.สุไหงโก-ลก มาประสาน เพื่อลงนามความร่วมมือในการสมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดี พ.ศ.2566 โดยเทศบาลเมืองสุไหงโกลก จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ในการนำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินรางวัลดังกล่าว

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา