ร่วมประชุมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ร่วมประชุมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา และหัวหน้ากองทุนเด็กกำพร้าเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา กองทุนเด็กกำพร้า ทต.บูเก๊ะตา
ในการนี้สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ได้ระดมทุนมอบเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้อผ้าคลุมให้กับเด็กกำพร้าในกองทุนเด็กกำพร้าเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา เพื่อเป็นชุดรายอในปีนี้ ??
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา