ลงพื้นที่มอบบัตรผู้พิการ

ลงพื้นที่มอบบัตรผู้พิการ

    วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยทีมบริหาร นักพัฒนาฯ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่มอบบัตรผู้พิการ แก่นายอิบรอเฮง กือจิ อยู่บ้านเลขที่ 74/2 หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา