ร่วมด้วยช่วยกันโอบอุ้มเด็กกำพร้าไปพร้อมกันมาเป็นมือบนในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปพร้อมกับเรากองทุนเด็กกำพร้เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา

อัลฮัมดูลิลฮ์ ??ร่วมด้วยช่วยกันโอบอุ้มเด็กกำพร้าไปพร้อมกันมาเป็นมือบนในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปพร้อมกับเรากองทุนเด็กกำพร้เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา