การแข่งขันฟุตบอลตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2566

     วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแว้ง ร่วมพบปะ ทีมนักกีฬาฟุตบอล ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีมและในเวลา 16:00 น. นายกฯ และคณะ C ทีม ทต.แว้ง (A) ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 4,000 บาท เทศบาลตำบลแว้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม อบต.แม่ดง ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม อบต.แว้ง และ ทีม ทต.แว้ง (B) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแว้งและรางวัลชมเชย สำหรับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งกัน ได้รับเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ทีม อบต.ฆอเลาะ (A), ทีม ทต.บูเก๊ะตา (B) , ทีม อบต.โละจูด (B) , ทีม ทต.บูเก๊ะตา (A) , ทีม อบต.เอราวัล , ทีม อบต.โละจูด (A), ทีม อบต.ฆอเลาะ (B)เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือจัดส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จนทำให้การแข่งขันสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา