ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการ

   วันที่ 18 มกราคม 2566 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ให้การต้อนรับและนำ นางสุรัญญา จิตตวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ เป็นผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการให้กับนางอาแอเสาะ ตาเย๊ะ อยู่บ้านเลขที่ 90/4 หมู่ 3 บ้านสูแก ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอาหะมะ มะยูโซ๊ะ นักพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล และการช่วยเหลือในเบื้องต้นเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ได้เสนอชื่อผู้พิการรายดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ พมจ.นราธิวาส และ พมจ.นราธิวาส เสนอที่จะให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆอีก เช่น เงินทุนประกอบอาชีพ ทุนของเด็กในอุปการะของผู้พิการ และการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา