รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

    วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07:00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหลังใหม่ และนายกฯได้ให้การต้อนรับ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรนราธิวาส เขต 2 ที่มาเป็นประธานในเป็นประธานเปิดพิธีงานดังกล่าว ร่วมกับ นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง พร้อมด้วยนางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้งโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดงาน ร่วมต้อนรับการจัดงาน ในวันนี้มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็ก การมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน การจับฉลากชิงโชคเป็นของรางวัลสำหรับเด็กมากมาย การจัดกิจกรรมนันทนาการแยกตามซุ้มต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก งานป้องกันเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 446 หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโละจูด คณะกรรมการชุมชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา โรงเรียนบัยตุลอุลลามาอ์ และกองร้อยป้องกันชายแดนที่2เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจนทำให้มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กของเราได้มีโอกาสแสดงความสามารถ อยู่ในระเบียบวินัยและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง#วันเด็กแห่งชาติปี66#เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา#ขอบคุณผู้สนับสนุน#ขอบคุใหญ่ใจดี

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา