ร่วมประชุมกับส่วนราชการของประเทศไทย-มาเลเซีย

     วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมประชุมกับส่วนราชการของประเทศไทย-มาเลเซีย ในระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าชายแดน ทางด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ประเทศไทย และด่านบูเก๊ะบูงอ ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลา เข้า-ออก พรมแดนทั้งสองตั้งแต่เวลา 06:00 นาฬิกาถึง 18:00 น. โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2566 นี้

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา