ร่วมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความปรารถนาดี และรับพรปีใหม่

       วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความปรารถนาดี และรับพรปีใหม่ นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโสอำเภอแว้ง และนางมารีแย บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้ง และวันนี้ 5 มกราคม 2566 นายก นำคณะครอบครัวเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในพื้นที่ ประกอบด้วย นายฮำแด อาหมัด อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นายสุริยา นิมะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษา ศพด.ทต.บูเก๊ะตา#สวัสดีปีใหม่2566 #Happynewyear2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา