ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินสวัสดีการ ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกองทุนที่เจ็บป่วย

      วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วย นายอาหะมะ มะยูโซะ นักพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินสวัสดีการ  ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกองทุนที่เจ็บป่วย และนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 2 ท่าน รายละ 500 บาท และมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ(ซารีกัตมาตี) ให้ครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและเป็นสมาชิกกองทุนจำนวน 1 ราย รายละ 3000 บาท#ซารีกัตมาตีเทศบาลบูเก๊ะตา
 
 
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา