ลงพื้นที่มอบข้าวสารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้ลงพื้นที่มอบข้าวสารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยนายกฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา รวมถึงคณะครู/นักเรียนปอเนาะรียาดิสศอลีฮีน ร่วมกันแจกข้าวสาร จำนวน 520 ถุง ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชน บ้านบูเก๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลมูโนะ ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง หลังจากพนังกันน้ำแตก เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ผู้ประสบภัยสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้รับความร่วมมือและร่วมใจ จากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา นายซูลกิฟลี เจ๊ะมามะ นายก อบต. สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสมทบทุนในการจัดการซื้อข้าวสาร เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความห่วงใยกับผู้ประสบภัยทั้งนี้ขอให้เอกองค์อัลลอฮ์ทรงตอบแทนในนำ้ใจอันดีงานนี้ด้วย #นำ้ท่วมมูโนะ
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา