คณะไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ขอให้เอกองค์อัลลอฮ์ทรงตอบแทนในนำ้ใจอันดีงานนี้ด้วย

       วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา มอบหมายให้พนักงานดับเพลิง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาด โรงเรียนนะห์ฏอตุลอิสลามมียะห์ หมู่ 1 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย นายกฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา รวมถึงคณะครู/นักเรียนปอเนาะรียาดิสศอลีฮีน ร่วมกันแจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังมีน้ำท่วมขังในชุมชน 4 จุด และในโอกาสนี้ นายกฯ ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับชุมชนปาดังญอ เพื่อสมทบทุนในการจัดทำอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วย ซึ่งเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลมูโนะ ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง หลังจากพนังกันน้ำแตก เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ผู้ประสบภัยสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้รับความร่วมมือและร่วมใจ จากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา นายซูลกิฟลี เจ๊ะมามะ นายก อบต. สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสมทบทุนในการจัดการทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความห่วงใยกับผู้ประสบภัยหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ นายกฯ และคณะไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ขอให้เอกองค์อัลลอฮ์ทรงตอบแทนในนำ้ใจอันดีงานนี้ด้วย
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา