ลงพื้นที่มอบไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาและได้เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา

      วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้ลงพื้นที่มอบไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาและได้เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา