ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และสถานการณ์ได้คลี่คลายลงในเย็นวันนี้ #เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา #นำ้ท่วมปี65

     เช้าตรู่วันนี้ นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ซึ่งติดภารกิจไปราชการ ได้มอบหมายให้นายอับดุลรอสะ สะมะแอ รองนายกเทศมนตรี พร้อมที่ปรึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย อันเนื่องมาจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา โดยได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมยกสิ่งของ ทรัพย์สิน รวมถึงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงของประชาชน ไว้ในที่ปลอดภัย    รวมถึงจัดหาและแจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับครอบครัวประชาชนผู้ประสบภัย    โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมจากน้องๆสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา(สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา )และกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 4805 ซึ่งการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และสถานการณ์ได้คลี่คลายลงในเย็นวันนี้ #เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา #นำ้ท่วมปี65

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา