ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมอธิบายและสาธิต “การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน “ ณ บ้านเป้าหมายจำนวน 4 จุด

      วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายศุภโยค ลอดิง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมอธิบายและสาธิต   “การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน “ ณ บ้านเป้าหมายจำนวน 4 จุด ในกิจกรรม Kick Off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็นต์ ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกของประเทศตามนโยบายของรัฐ #เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา