สมาชิกสภาฯพนักงานที่มารวมพล ทุกๆวันพุธร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด

         วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30น.นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เลขา สมาชิกสภาฯพนักงานที่มารวมพล ทุกๆวันพุธร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด โดยแบ่งเจ้าหน้าที่  รับผิดชอบทำงาน ในแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา