คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาได้มาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์โละจูด

       วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาได้มาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์โละจูด โดยนายกฯได้นำคณะครูและนักเรียนชมวัตถุโบราณที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ อาวุธประจำกาย ซึ่งคณะครูและนักเรียนมีความตื่นเต้นและสนใจ และในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนได้แสดงความขอบคุณนายกฯ โดยได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา