ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ให้การต้อนรับนาย ศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโส เป็นผู้แทนนายอำเภอแว้ง และคณะ ซึ่งประกอบด้วย นางมารีแย บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้ง ปลัดอำเภอแว้งผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโละจูด เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา โดยมี นายไซดี โซะ นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเทศบาลฯ ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมารตฐานของประเทศไทย (T-VER) #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา