เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจ๊ะเด็ง

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจ๊ะเด็ง

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา