การประชุมสรุปรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดโครงการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดสองแผ่นดิน ประจำปี 2565

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้รับเกียรติจาก นาย ศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโส ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแแว้ง มาเป็นประธานในการประชุมสรุปรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดโครงการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดสองแผ่นดิน ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 โดยมี คณะทำงาน และหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานและรับทราบความคืบหน้า ดังกล่าว

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา