นักพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ

         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำนักพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็น (Wheelchair) ให้กับ นายบูราฮับ เจ๊ะปอ อยู่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้พิการที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณโรงพยาบาลแว้งที่อนุเคราะห์รถเข็น (Wheelchair) ให้กับเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา เพื่อมอบให้กับผู้พิการรายดังกล่าว
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา