ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันเหตุกราดยิง โดยยึดหลัก “ หนี ซ่อน สู้ “ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันเหตุกราดยิง โดยยึดหลัก “ หนี ซ่อน สู้ “ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยมี สถานีตำรวจภูธรภูธรบูเก๊ะตา จำลองเหตุการณ์คนร้ายลอบเข้ามาในสถานศึกษา เพื่อให้คณะครูและเด็กมีสติและสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา